En del av Tyresö Slott & ParkEnligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner med zon 1 i landets mildaste delar
Ju högre zontal som angivits på en växt, desto härdigare anses den att vara.

I praktiken varierar klimatet även inom en odlingszon. Se kartan som  bra vägledning som kan ge en hygglig uppfattning om förutsättningarna. 
Det är inte självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i norra Sverige. Hav och stora sjöar har utjämnande inverkan på temperaturen och klimatet kan bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer.

Då klimatet håller på att förändras kan det i Sverige exempelvis komma att innebära mildare vintrar, mer nederbörd och längre odlingssäsong. Nya växter kan trivas och flytta in i trädgårdar och parker, men det kan också skadeinsekter, svampar och andra sjukdomar.

För perennernas härdighet eller övervintringsförmåga används ett annat system där skyddat läge och väldränerad växtplats är viktiga faktorer. Zonkartan är ändå en bra vägledning som kan ge en uppfattning om odlingsförutsättningarna.

Zonkartan publicerades första gången 1910 och togs fram av Sveriges Pomologiska Förening, SPF. Riksförbundet Svensk Trädgård bildades för över 100 år sedan som just Sveriges Pomologiska Förening, med fruktodling som huvudsaklig verksamhet.