En del av Tyresö Slott & Park


Om häckplantering


När man planterar en häck kan man använda barrotade häckplantor, krukodlade buskplantor eller stora klumpade buskplantor. Krukodlade plantor har ett intakt rotsystem och kan planteras under hela växtsäsongen. Bäst är dock att plantera tidigt på våren, i april, eller sent på hösten, i slutet av oktober.


Barrotade häckplantor som är det billigaste alternativet kan bara planteras när de befinner sig i vila, dvs. när de inte befinner sig i aktiv tillväxt. De kan vårplanteras från det att tjälen har gått ur marken och ända in i juni månad om de har varit kyllagrade så tillväxten ännu inte har kommit igång.


Höstplantering kan ske när plantorna har avmognat på hösten, dvs. när de har börjat gå in i vintervilan vilket brukar ske i mitten av oktober. Avenbok och Bok avmognar inte förrän i slutet av november och är därför bättre att vårplantera om man inte vill kosta på sig krukodlade plantor.


Barrotade plantor är mycket känsliga för torka och skall planteras direkt efter inköp. Kan man inte plantera direkt måste de jordslås, dvs. grävas ned i en jordhög i skuggan. Så kan de förvaras någon vecka.


Med barrotade häckplantor kan det ta 5-6 år innan man har en färdig häck. Men då blir den också väldigt tät och fin. Man kan också köpa det som kallas färdig häck som naturligtvis är mycket dyrare. Med "färdig häck" menas stora klippta häckplantor som växer ihop till en färdig häck på en eller två växtsäsonger.

Jord och läge

Det är viktigt att man väljer växter som passar den jord och det läge där man vill plantera. Är det lerjord eller en grusig moränbacke, är det dålig dränering eller vattensjukt på våren? Är det soligt eller skuggigt, blåsigt eller vindskyddat?
Det bästa är om man kan plantera i den naturliga jord som finns på platsen. Är jorden för eländig kan man låta en åkare som har en lastbil med gripskopa gräva ut ett dike, 70 cm brett sådär och 40 cm djupt. Sedan åker han till tippen och tömmer skräpjorden och på tillbakavägen har han med sig ny matjord. Luckra vid behov i botten och sidorna med en grep vid plantering i lerjord..
Tänk också på att jorden kommer att sjunka mycket. Trampa till ordentligt. Det bästa är om man kan göra i ordning växtplatsen några veckor innan planteringen. Jorden kommer att sjunka även om man trampar till den. Därför är det bra att ha lite sjunkmån. Är man inte noga med detta så kommer häcken att stå planterad i ett "dike". Växter trivs inte alls på det sättet. Och fyller man upp med jord nästa år blir det ofta ännu värre.
Man kan naturligtvis också gräva ut diket för hand. Då passar man också på att plocka bort större stenar och blanda i lite planteringsjord innan man fyller tillbaka den. Det är också bra om den jord som låg underst vid uppgrävningen också hamnar underst när man fyller tillbaka. Återigen, tänk på att jorden sjunker.

 

Plantering
Före planteringen är det bra att dränka de barrotade häckplantorna några timmar i vatten. Man dränker hela plantorna, inte bara rötterna. De kommer då att suga åt sig vatten som de har förlorat genom avdunstning efter uppgrävningen i plantskolan.
Om rötterna är för långa måste man klippa dem. De ska inte tryckas ned i planteringsgropen. Plantorna ska hamna lika djupt som när de växte i plantskolan. Växter tycker inte om att bli för djupt planterade. Vissa arter kan till och med dö om de blir planterade några centimeter för djupt. Tänk på att aldrig utsätta bara rötter för sol och vind. Rötterna tål högst några minuter i friska luften.


Etableringsbeskärning.
Etableringsbeskärningen är mycket viktig. När man klipper ner en häckplanta grenar den sig och blir tät och frodig ända nerifrån botten. Vi rekommenderar att häckplantorna klipps ner direkt efter planteringen om de planteras på våren. Höstplanterade plantor klipps ner till våren.


OBS! Avenbok, Bok och barrväxter ska inte klippas ner alls. De börjar inte klippas i toppen förrän de har nått önskad höjd. Sidorna kan man dock klippa.


Uppbyggnadsbeskärning
Andra året efter etableringsbeskärningen klipper man häcken vid 35 cm höjd. Tredje året klipper man den vid 55 cm höjd. Fjärde året klipper man den vid 80 cm. Man släpper alltså upp den 15-20-30 cm om året.


Uppbygnadsbeskärningen sker på vårvintern innan häcken har börjat växa. Sommarbeskärningen av en uppvuxen häck brukar göras till midsommar och kanske en gång till i augusti. Sommarbeskär ningen innebär ju att man bara putsar till häcken så att den ser jämn och fin ut.

 

Försök bygga upp häcken så att den blir smalare upptill. Då kommer ljuset åt bättre där nere och häcken blir inte så gles nertill.


Skötsel
Nyplanterade växter behöver skötas om mycket noggrant de första åren. Man måste vattna minst en gång i veckan hela första sommaren. Nyplanterade växter dör om det inte är fuktigt i jorden. De kan inte bilda nya rötter om det är torrt. Det är mycket viktigt att vattnet verkligen går ner på djupet. Om man vattnar 30 l vatten per kvadratmeter kommer vattnet att sjunka ner så där en 30 cm. En riktigt kraftig regnskur ger ofta inte mer än 10 mm regn, d.v.s. 10 liter vatten per kvadratmeter. Vattnet tränger då ner ungefär 10 cm i jorden och det räcker inte alls. Skaffa en regnmätare och kontrollera. Ta också en spade och gräv lite. Ofta är det bara den översta centimetern jord som är blöt medan jorden under är kruttorr.


OBS! Man vattnar inte varje dag, eller låter eventuella bevattningsslangar ligga och droppa hela dagarna. Då blir det för blött i jorden. Är jorden dyngsur kan det inte heller bildas några nya rötter.