En del av Tyresö Slott & Park


Några exempel på bra häckväxter


Avenbok

Carpinus betulus Zon 1-4 Lämplig sluthöjd: 1-2 m Man kan naturligtvis göra högre häckar av avenbok om man vill men det är krångligt att klippa den om den är för hög. Oklippt växer den upp till träd på 15-20 m. Planteringsavstånd för häckplantor: 3 plantor/meter.

Avenbok är anspråks och torktålig, men gynnas av kalkhaltig och mullrik jord. Den trivs bäst i soliga till halvskuggiga lägen. Det kan vara svårt att få barrotsplantor att ta sig i blåsiga lägen. På hösten brukar den inte tappa bladen utan de bruna vinterbladen sitter kvar ända till våren. Avenbok ska inte klippas ned på våren. Man toppar inte plantorna förrän den har uppnått slutlig höjd. Toppskottet måste också bindas upp till en bambukäpp för att bli rakt. Barrotade häckplantor och stora plantor "färdig häck" med rotklump planteras på våren. Krukodlade plantor kan planteras när som helst under året bara inte marken är frusen.


Bok
Fagus sylvatica Zon: 1-3 Lämplig sluthöjd: 1-2 m Friväxande blir Bok ett träd på 20-25 m. Planteringsavstånd: 3 plantor/meter.

Boken kan anpassa sig till många olika jordar men föredrar en näringsrik, gärna mullrik och väldränerad lerjord. Bok behöver alltså en kraftigare jord än avenbok. Bokplantor är mycket känsliga för torka de första åren. Den är skuggtålig och behåller också sina gyllenbruna blad på vintern. Den skall inte heller klippas ner vid etableringsbeskärningen utan man klipper inte toppen förrän den nått sin sluthöjd. Toppskottet måste också bindas upp till en bambukäpp. Mycket vacker om den får bra jord att växa i. Barrotade häckplantor och större plantor med rotklump planteras på våren.


Bukettapel
Malus toringo var. sargentii E Äldre namn: Malus sargentii Zon 1-5 Lämplig höjd som klippt: 0,8-1,2m Som friväxande blir den 1,5-2 m hög och 1,2-1,8 m bred. Planteringsavstånd till klippt häck: 3 plantor/m, till friväxande häck eller buskage: c/c 80 cm.

Den blommar vackert i maj med vita blommor och på hösten får den vackra röda små frukter och gula blad. Den trivs på de flesta jordar bara det är väldränerat och inte är allt för torrt, i sol eller halvskugga. Den kan också användas som klippt häck eller i buskage. Rådjuren är förtjusta i småplantorna och de måste skyddas de första åren.


Liguster
Ligustrum vulgare, (Ligustrum vulgare "Listrum" är en sort av valig liguster.) Zon: 1-4 Lämplig höjd som klippt: 1,5-1,8 m. Oklippt blir liguster ca 4 m. Planteringsavstånd för häckplantor 4 plantor/meter. Planteringsavstånd för stora plantor "färdig häck": 35-40 cm.

Liguster har små krav på växtplats men gynnas av näringsrik och kalkrik jord. Den tycker dock inte om kompakterad lerjord och dålig dränering. Liguster är vindtålig och ganska skuggtålig. I djup skugga blir den inte lika tät.


Vintergrön liguster
Ligustrum vulgare 'Liga' zon 1-2 (3)

Vintergrön liguster är inte helt stabil. Ibland återgår en del plantor till att fungera som vanlig liguster, dvs. att de tappar bladen om hösten. Det kan därför vara svårt att garantera att alla plantorna blir vintergröna. Dessutom är inte en vintergrön liguster helt vintergrön. Den behåller kanske 80 % av bladen som de tappar till våren när det kommer nya blad. Vill man ha en riktigt fin städsegrön häck är det bättre att välja Tuja eller Idegran.

 

Dvärgliguster
Ligustrum vulgare 'Lodense' Zon 1-4 Planteringsavstånd för häck: 3 plantor/m, för buskage: c/c 40cm En lågväxande sort av bladfällande liguster till låga klippta häckar men också bra som marktäckare. Friväxande blir den en meter hög och två meter bred.


Måbär
Ribes alpinum 'Schmidt´ Zon 1-5 Planteringsavstånd för häckplantor: 4 plantor/m Lämplig sluthöjd: 0,6-1,2 m.


Måbär är mycket tålig och trivs i de flesta jordar i sol eller skugga. Den tycker dock inte om sumpiga växtplatser. Måbär är inte lika stadig som liguster och blir inte bra om man vill ha en lite högre häck som insynsskydd.


Slånaronia
Aronia x prunifolia frökälla Västeråker E (Äldre namn: Aronia melanocarpa varitet elata E Stor svartaronia.)
Planteringsavstånd till klippt häck: 3 plantor/meter. Planteringsavstånd till buskage c/c 80 cm. Trivs i sol eller halvskugga i de flesta jordar bara det inte är för blött. Som friväxande häck blir Slånaronia 2,5 – 3 m hög men den kan också användas till klippt häck. Etableringsbeskärning och uppbygnadsbeskärning är särskilt viktigt på Slånaronia eftersom den annars blir gles nertill. Den får underbar höstfärg och nyttiga bär.


Häckoxel Sorbus mougeotii E Zon 1-5 Planteringsavstånd för klippt häck: 3 plantor/ meter . Lämplig sluthöjd som klippt häck: 2 m Kan även användas som friväxande häckbuskage och då blir den 5-7m
Mycket anspråkslöst buskträd som trivs i sol och halvskugga. Vackra mörkgröna blad


Häggmispel Amelanchier spicata E Zon 1-7 Höjd som oklippt 3-5 m, bredd: 1-2m. Planteringsavstånd till klippt häck: 3 plantor/ meter, till friväxande häck c/c 1m. Drabbas nuförtiden ofta av mjöldagg, speciellt när den används som klippt häck.

Till höga smala friväxande häckar eftersom den naturligt är ganska smalväxande. Den kan naturligtvis också användas som klippt häck. Den har inga större krav på jord och trivs i både sol och skugga. Drabbas nuförtiden ibland av mjöldagg.


Häckhagtorn
Crataegus grayana E Zon 1-7 Äldre namn: Amerikanskt hagtorn Crataegus intricata Zon 1-7 Lämplig sluthöjd som klippt: 1-2 m. Som friväxande blir den 3-4 m hög.
Härdig och tålig häckväxt med anspråkslösa jordkrav. Trivs i soligt eller halvskuggigt läge. Den har kraftiga tornar och får fin gul höstfärg.


Norsk brudspirea
Spiraea x cinera 'Grefsheim´ Zon 1-6 Planteringsavstånd 3 plantor/ meter Höjd 1-1,5 m. Brudspirean har små anspråk på livet men trivs bäst, som andra spireor, i frisk jord där det inte är alltför torrt.


Syren 
Syringa vulgaris Zon 1-6 Höjd som friväxande: 3-5 m, bredd: 3-5 m. Vit bondsyren Syringa vulg. alba E Höjd 3-4m, bredd 3-4 m. Planteringsavstånd för häckplantor: 3 plantor/meter. Större plantor kan planteras med ett planteringsavstånd på 1-1,5 m. Syrener trivs i de flesta jordar bara det är väldränerat. I skuggiga lägen blommar de sämre.

 

Vresros 
Rosa rugosa Höjd 1-2 m Zon 1-8 Planteringsavstånd: 3 plantor/m

Vresrosor trivs i magra sandjordar i soligt till halvskuggigt läge. De är mycket torktåliga när de väl har rotat sig. De är med andra ord mycket användbara på magra jordar. Kommer man bara ihåg att klippa ner dem ordentligt med jämna mellanrum, var tredje år eller så, så blir de täta och fina. Dessutom är rådjuren helt ointresserade av dem.


Pimpinellros
Finlands vita ros Rosa spinosissima 'Plena' (Äldre namn R. pimpinellifolia 'Plena' ). Höjd som friväxande 1,5-2 m Zon I-VII Fyllda vita blommor i juni. Mycket bra på torra jordar. 3 plantor/m