En del av Tyresö Slott & Park


Höstplantering av buskar och träd


Lövfällande träd, buskar, häckplantor och fruktträd, kan man plantera ända till marken fryser.Det finns många fördelar med höstplantering. Ett höstplanterat träd eller buske "sover" men så fort jordtemperaturen blir några plusgrader på våren börjar rötterna att växa ut. Höstplanterade träd och buskar kommer därför igång med tillväxten tidigt på säsongen. De ligger ofta en eller kanske t.o.m. två månader före ett träd som blir planterat i slutet av maj månad.

Växter på våra breddgrader har sin huvudsakliga tillväxt på våren. Genom att utnyttja "vårtillväxten" får trädet en snabbare etablering. Ett träd som har hunnit rota sig lite bättre under våren har också lättare att klara sommartorkan.

Större träd, buskar, rosor och häckplantor gräver man upp i plantskolan när de har slutat växa och avmognat, eller invintrat som man också säger, dvs. när de har börjat gå in i vintervilan. Det är emellertid viktigt att plantorna inte blir upptagna för tidigt, innan de har börjat avmogna. Om man gräver upp ett träd för tidigt, innan tillväxten har avstannat för säsongen, så kommer det att vissna och dö. Ju senare upptagning desto bättre klarar träden vintern och desto bättre kommer det igång på våren.

Vissa träd och buskar avmognar väldigt sent på året, till exempel avenbok, bok, pil och poppel. De brukar inte kunna tas upp förrän i mitten av november månad.

Krukodlade plantor som har ett intakt rotsystem kan planteras när som helst under säsongen.

Barrväxter och andra vintergröna bör helst inte planteras för sent om hösten.