En del av Tyresö Slott & ParkTyresö slottspark

Tyresö slottspark är en av Sveriges första engelska parker.
Den är inte bara vacker att se på utan inbjuder även till picknick och andra aktiviteter på de stora, öppna gräsytorna vid vattnet.

Carl Fredrik Scheffer, som under andra halvan av 1700-talet ägde Tyresö slott, lät anlägga den engelska parken vid slottet på 1780-talet. Till sin hjälp hade han Fredrik Magnus Piper som senare blev kung Gustav III:s trädgårdsarkitekt.
Resultatet blev en av de första engelska parkerna i Sverige med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och uppbyggda holmar, kullar och en parterr på slottets sjösida.
En engelsk park skulle ses under en rundvandring, vara omväxlande och hela tiden öppna sig mot nya vyer.

Runt år 1900, när markis Lagergren var slottsherre, förändrades parken. Han hämtade inspiration från italienska renässansanläggningar och parken fick nu bitvis ett mer tuktat utseende.
Trappor och avsatser anlades mot ån och pergolor med planteringar av rosor och pioner. En barrträdsallé planterades medan andra träd höggs ner för att ge friare utsikt mot Kalvfjärden.

Växtligheten i parken har förändrats under årens lopp. I dag finns till exempel ask, cypress, ek, hassel, hagtorn, lind, lärk, lönn och pil. Under sommarsäsongen finner du blommor såsom jätte- och åkervädd, krollilja, kungsängslilja, kejsarkrona, akleja och flera sorters violer.

Fiskarholmen / Notholmen är en liten ö som du når via en bro från slottsparken. Det går att bada och fiska från klipporna, ha picknick i gröngräset eller besöka café Notholmen. Det finns en gästhamn för fritidsbåtar med förtöjning mot bryggan. Här hålls fisketävlingen ”Första Metardagen” på Kristi himmelsfärdsdag varje år.Prinsvillan ligger, cirka 300 meter väster om Tyresö slott, uppfördes redan på 1400-talet stenborgen ”Tyresö hus”. År 1613 brann Tyresö hus, men återuppfördes strax därefter för att slutligen på 1660-talet ersättas av en ny gårdsanläggning, kallad ”Lilla Tyresö”. Denna gårdsanläggning försvann i sin tur under 1700-talets senare hälft. Från den tiden återstår bara den så kallade ”Lakejvillan”.
År 1884 byggdes på delar av Tyresö hus grund en rättarebostad, som sedermera skulle kallas ”Prinsvillan”. Anledning till namnet ”Prinsvillan” var att ”målarprinsen” Eugen tillbringade här några sommar kring sekelskiftet 1900. Under hans tid bildades en konstnärskoloni vid slottet. Bland de arbeten som prins Eugen skapade här finns bland ”Glimmande fönster” visande Tyresö slottet i kvällsljus och ”Molnet”, kanske prins Eugens mest kända målning. 

Grannar i parken