En del av Tyresö Slott & Park

Trädgårdsanläggning

Vi utför trädgårdsanläggning och trädgårdsservice.
Markarbeten, stensättning, plattläggning och murarbeten mm. 
Vi utför både mindre och större arbeten hos privatpersoner och företag.

Vi hjälper föreningar, företag och privatpersoner med park-, trädgårdsarbeten, snöröjning och halkbekämpning.


Rutavdrag ges för trädgårdsarbete

Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter.
Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar.
Beskärning och fällning av träd.
Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter.
Stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug.
Flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten.
Röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten.
Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden eller på tomten där bostaden står.


Rutavdrag ges för snöskottning

Gårdsplaner, uppfarter, hus- och garagetak
borttagning av istappar.
Snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.


Krav för rutavdrag:
Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.
Läs mer om Rutavdrag hos Skatteverket